Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

Nekoliko važnih stvari, koje morate imari na umu pre kupovine stana

Posted on April 11 2016

Nekoliko važnih stvari, koje morate imari na umu pre kupovine stana

Mišljenja o ovome mogu da variraju od osobe do osobe, tako što se mnogi oslanjanju na različite varijable, kao što su lokacija, budžet, sadržaji u okolini i druge lične preferencije itd. Ipak postoji nekoliko stvari, koje su definitivno zajedničke pri kupovini stana, bez obzira na izbor lokacije i kategorije (pristupačan, ekonomičan ili luksuzan). Ovde se nalazi pregled nekoliko osnovnih stvari, koje su od ključnog značaja pre kupovine stana.

  • Autoritet: Ovo je najvažnija stvar, koju treba pogledati pre kupovine stana. U svim mestima postoje organi lokalne samouprave, koji su nadležni za izdavanje dozvola za izgradnju bilo koje zgrade. Kupac ili investitor mora prvo dobro da pogleda sva odobrenja i dozvole pre nego što kupi ili započne gradnju objekta.
  • Reputacija investitora: Vaša dužnost, kao kupca, je da proverite “istoriju” investitora koji rade stanovi u izgradnji. Jedan način je da obiđete objekte, koje je sagradio taj investitor. Nakon što ste posetili zgradu koju je konstruisao taj investitor, bićete u poziciji da odlučujete o standardima kvaliteta koje podržava investitor. Možete od programera iz firme zatražiti komletan profil investitora na CD-u. Uvidom u prošlost poslovanja, možete napraviti prognozu da li će investitor završiti gradnju u obećanom datumu ili ne.
  • Karakteristike konkurencije: Imajte na umu da je veoma važno detaljno istražiti rad drugih investitora na istom lokalitetu, pre nego što potpišete ugovor. Na taj način ćete bolje moći proceniti kvalitet, cenu i objekat.
  • Projekt lokacije (buduća perspektiva): Mišljenja o ovome su različita. Nije uvek prednost objekta to što je smešten na glavnom putu. Morate imati na umu da ćete izborom objekta na glavnom putu, morati da se suočite sa bukom, koju proizvodi saobraćaj i druge komercijalne aktivnosti. Imajte uvek na umu da kupujete dom, a ne komercijalnu radnju. Proverite osnovne objekte, kao što su prodavnice, škole, fakulteti, bolnice, javni prevoz itd. dok birate bilo koju lokaciju.
  • Prioriteti: Jasno razgraničite šta su Vaši prioriteti, šta je ono što Vam zaista treba. Takođe, imajte na umu da ćete teško dobiti sve što želite. Dakle, kao kupac treba da znate koji za koje objekte i specifikacije ste spremni da napravite kompromis, a za koje niste. Možda su za Vas stanovi u izgradnji Novi Sad, a možda i stanovi u starijoj gradnji. Prioriteti moraju jasno biti uspostavljeni i treba da ih se držite.
  • Budžet: Budžet mora biti pažljivo isplaniran. Postoje brojne druge stavke, koje se moraju uračunati pre završetka objekta. Tu treba dodati troškove za parking prostor, troškovi poreza, takse, naknade za registraciju, troškovi priključenja na elekričnu mrežu itd, tako da je zbir svih tih troškova stvarna cena te nerketnine. Naknade za održavanje nisu uključeni u gore navedene troškove, jer nisu troškovi, koji ulaze u troškove izgradnje nekretnine.
  • Cena: Na kraju dolazi cena. Kupac mora da istraži cene na području gde planira da kupi stan. Postoje određene varijavle, koje se moraju uzeti u obzir pre nego što se donese odluka na osnovu cene objekata u zgradu, lokacija, specifikacija stana, datum izgradnje, kvalitet itd. Treba razumeti da najekonomičnija kupovina ne mora uvek biti najbolja i da se poređenje treba praviti među jednakima.
  • Funkcije & specifikacije: Funkcije su mogućnosti zgrade, a specifikacije se odnose na objekte i sadržaji, koje pruža stan. Svaki investitor daje mnoštvo mogućnosti i specifikacija, kako bi privukao kupce. Pokušajte da shvatite koje su funkcije i specifikacije od koristi za Vas.

SUMMARY: Iako svako pri kupovini stana ima neke svoje prioritete, koje razmatra, postoji nekoliko karakteristika, koje svako treba da razmotri.

Comment on this post