Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

Kućni sigurnosni alarmi nude novi nivo kućne zaštite

Posted on October 5 2016

Kako ljudi sve više provode vreme van kuće, kućni sigurnosni alarmni sistemi postali su neophodnost. Korišćenjem ovih sistema lako možete pratiti sve što se događa u Vašoj kući sa udaljene lokacije. Spokoj, koji donosi kućni sigurnosni alarmni sistem, je glavni razlog za njihovu ugradnju, pored zaštite doma. Danas lako možete naći kućne alarmne sisteme sa naprednim tehnologijama, koji Vam omogućavaju da pratite bilo koju lokaciju koju želite nadgledati.

Tipovi kućnih sigurnosnih alarma
Kućni sigurnosni alarmni sistemi se u osnovi mogu podeliti na dva tipa

1.Nadzorni sistem: Kod nadzornog sistema se pri aktivaciji alarma obaveštava centralni nadzorni organ. Ovaj centar provera sa vlasnikom da li se alarm sa razlogom aktivirao. Nadzorni sistem pitem telefonske žive obaveštava centralni nadzorni organ. Ukoliko se radi o lažnoj uzbuni, bezbedonosna kompanija može da isključi alarm kada utvrdi da ne postoji pretnja. Međutim, ako bezbedonosna kompanije zove vlasnika i on se ne javlja ili je lozinka za alarm pogrešna, kompanija obaveštava policiju da preduzme neophodne mere.

2.Nenadzorni sistemi: Ovi sistemi koriste glasnu sirenu kada se alarm aktivira od strane uljeza. Generalno komšije obaveštavaju nadležne organe kada se alarm oglasi. Ovi alarmni sistemi mogu da koriste i jako trepćuće svetlo, tako da se lako može locirati gde se alarm aktivirao. Najveća prednost ovog alarmnog sistema je što deluje kao sredstvo odvraćanja za provalnika, koji želi da pobegne nezapaženo, jer kada se alarm uključi postaje prilično teško da se to učini.

Zaštita koju nudi kućni sigurnosni alarm
Kućni sigurnosni alarmni sistem danas integrišu niz savremenih tehnologija, kako bi ponudili viši stepen zaštite i bezbednosti za Vaš dom.

1.Senzori za vrata i prozore: Ovi senzori su vezani za spoljašnja vrata i prozore. Imaju predajnike pričvršćene za okvire prozora i vrata, tako da kad god se otvore vrata i prozori, signal se prenosi do glavnog kontrolnog alarma.

2.Senzori za razbijanje stakla: Senzori za razbijanje stakla mogu se instalirati ukoliko imate velika staklena klizna vrata, kao i na prozore. Ovi senzori mogu da detektuju jedinstvenu frekvenciju loma stakla i prenose signal do glavnog kontrolnog panela alarma.

3.Senzori pokreta: Ovi senzori mogu da detektuju pokret pod uglom od 90 stepeni, do udaljenosti od 45 metara, na osnovu toplote koje emituje telo. Najbolje mesto za instaliranje senzora pokreta jesu uglovi, jer efektivno pokrivaju maksimalan prostor.

SUMMARY: Kako ljudi danas zbog ubrzanog tempa života sve više vremena provode van kuće, kućni sigurnosni alarmni sistemi su postali neophodni.

Comment on this post