Overblog Follow this blog
Administration Create my blog

Ovekovečivanje Sećanja na Drage Osobe

Posted on May 18 2013 by

Ovekovečivanje Sećanja na Drage Osobe

Spomenik,Nadgrobna ploča ili grobna ploča se izrađuje uglavnom od kamena i postavlja se preko groba.One,pored ostalih, predstavljaju tradicionalno rešenje u hrišćanskim,muslimanskim i jevrejskim religijama.U najvećem broju slučajeva spomenici sadrže ime,datum...

Read more

PVC ili Aluminijum

Posted on May 7 2013 by

Šta je bolje?Aluminijum ili PVC.Ova debata se vodi duže vreme i varijacije na temu se redovno pretražuju.Zapravo,ova debata nema pravi odgovor.S jedne strane,firma koja ne proizvodi aluminijumsku stolariju,može pokušati da diskredituje aluminijum kako...

Read more